ABOUT

妙覺(北京)⽂化有限公司是⼀家集設計、策劃,執⾏於⼀體的綜合性品牌服務機構。公司業務以空間設計為主體,同時涵蓋平⾯設計、項⽬策劃等相關領域。⼀切關乎創意與設計的事物,您都可以在“妙覺”找到“答案”。

“ MIAO JUE DESIGN STUDIO | 妙覺創意設計⼯作室 ” 是妙覺(北京)⽂化有限公司旗下全資⼦品牌,公司業務以空間設計為主體,致⼒於從事酒店、百貨、⾼端住宅、辦公空間、精品民宿、⽂⼈空間、品牌店鋪、展覽館、⽂創空間、咖啡廳及圖書館設計等。妙覺,與您探索空間的更多可能。

我們將通過全新的服務平臺與“新思想”的創作,給您提供更全⾯,更貼近事物本身需求的服務。所謂“新思想”就是根據多年⾏業經驗與豐富的專業領域資源所做的“融匯”。在創作的過程中您的想法和需求也至關重要,“妙覺”認為合作的成功源於與客⼾之間對彼此的價值認同和尊重,我們將共同創造無限可能。CONTACT

Address:北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B29栋-B05

E-mail:miaojuechina@163.com

Website : www.miaojuechina.com

Contact:沈晓峰 Everett

TEL:13050671608 / 010-85377880


ZEN

智慧圓妙,覺悟涅盤之究竟既是妙覺。善者,實也。以善⼼入世,以善⾏結緣,據實⼒以合作,傾信實品格⽽⽴於業,是名妙覺⽂化。善乃做⼈做事之根本,妙覺⽂化謹遵此訓,無論宏微,惟善是從.不矯飾,不欺瞞,不吝⼒,不推諉,置⾃身利益於社會、公眾、客⼾利益之末,於每⼀個細節踐⾏“善”之妙覺⽂化。妙覺視客⼾為企業運營的智慧與源頭,願廣結善緣、共謀發展。